Ordning och reda

Söndagen den 28:e Januari klockan 16:00 är alla medlemmar välkomna till ett möte för att diskutera ordning och reda i området. Styrelsen tycker det är viktigt att området ser estetiskt bra ut, att alla vet vad som är ok att bygga eller ej och att vi jobbar tillsammans för att föreningens fastigheter mm ska hålla så länge som möjligt.

Alla medlemmar som är intresserade kommer få vara med och tycka till, även om styrelsen i slut ändan tar beslut om vad som kommer att gälla.