Mingla med grannarna på fredag den 2/9

Hej vi i styrelsen vill gärna bjuda in samtliga inom samfälligheten till en mingel kväll. Då det varit många inflyttningar och utflyttningar i vårt område dom sista åren så kanske folk vill mingla och prata runt med grannarna i området.

Vi kommer att tända grillen ute på fotbollsplannen kl 18.00 ta med er egen förtäring. Om det blir dåligt väder så har vi även bokat lokalen om vi behöver vistas inomhus.

Hoppas vi ses

/Styrelsen

ÅRSMÖTE 2022

Årets Årsmöte hålls i samfällighetens lokaler den 22/3 – 2022 18.00

Vi kommer att ha MBF representant som går igenom budget med på link.

Vi ser gärna att dom som vill komma använder munskydd och försöker sprida ut sig i bästa möjliga mån pga Corona. Vi ska försöka att hålla mötet kort. Då den andra samfälligheten kommer ha mötet efter oss.

Beslut om oförändrad avgift 2022

Som styrelsen har förmedlat tidigare i år så kommer vi ej att höja avgiften 2022. Vi lämnar den på samma nivå som tidigare även om vi har haft stora renoverings projekt i år och att vi även har tagit bort internet från att ingå i avgiften vilket vi hade innan.

Tak fotografering i Oktober

DM tak kommer att ha en fotograf som kommer att vistas runt och omkring fastigheterna någon gång under Oktober månad. Han använder sig av en fotomast och högst upp på den så sitter kameran. Tiden att fota tar ca 15-30 minuter beroende på vädret. Han kan eventuellt behöva gå in på vissa tomter för att få en bra vinkel på bilder.

OVK Besiktning och radonmätning 12 & 13 februari

Viktigt meddelande avseende genomförande av lagstadgad OVK-besiktning och radonmätning åt Brf Finalen Skogås
Onsdag och torsdag den 12-13 februari 2020.

Brf Finalen måste nu år 2020 genomföra lagstadgad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningsföretaget AB har fått i uppdrag att genomföra OVK-besiktningen.
Besiktningen innebär bl a att luftflöden ska kontrolleras i samtliga lägenheter. Gör gärna rent frånluftsventiler och köksfläkten/filter innan besiktningen.
För att kunna genomföra mätningarna och nödvändiga kontroller måste besiktningsman
Jimmy Östling få tillträde till samtliga lägenheter i enlighet med tidplanen nedan.

I alla lägenheter på markplan ska även 2 st radonpuckar läggas ut i sov och vardagsrum. Dessa ska sedan ligga där i 2-3 månader för att sedan samlas in av oss.

Om medlem inte har möjlighet att vara hemma och öppna på planerad och aviserad tid kan nyckel lämnas i nyckeltuben i dörren så att OVK-besiktningen kan ske, eller lämna nycklar (märkta med adress/efternamn) till besiktningsmannen i ett kuvert mellan
kl 07:30-07:40 på besiktningsdagen utanför lägenheten på Rondovägen 386.
Nycklarna lämnas åter i brevlådan efter utförd kontroll.
OBS, om återbesök måste ske på grund av att tillträde till lägenhet ej givits på aviserad och planerad tid kommer tilläggskostnaden för detta att faktureras medlemmen/hyresgästen själv.
Kostnaden som faktureras är 1000 kr inkl moms per lägenhet och återbesök.

Kontroll och mätningar kommer att genomföras mellan kl 08:00-17:00 enligt schema nedan:

Onsdag den 12 februari: Rondovägen 386-440 . Börjar med nr 386 och avslutar med 440.

Torsdag den 13 februari: Rondovägen 442-488 . Börjar med nr 442 och avslutar med 488.

Tidpunkt för viss lägenhet inom angivna tidsintervall går tyvärr ej att förutsäga men antaget riktvärde är ca 10-20 min/lägenhet.

Med Vänliga Hälsningar 2020-01-22

Besiktningsföretaget AB Styrelsen Brf Finalen
Jimmy Östling styrelsen@brffinalen.se
Tele: 070-228 55 77