Tak fotografering i Oktober

DM tak kommer att ha en fotograf som kommer att vistas runt och omkring fastigheterna någon gång under Oktober månad. Han använder sig av en fotomast och högst upp på den så sitter kameran. Tiden att fota tar ca 15-30 minuter beroende på vädret. Han kan eventuellt behöva gå in på vissa tomter för att få en bra vinkel på bilder.

OVK Besiktning och radonmätning 12 & 13 februari

Viktigt meddelande avseende genomförande av lagstadgad OVK-besiktning och radonmätning åt Brf Finalen Skogås
Onsdag och torsdag den 12-13 februari 2020.

Brf Finalen måste nu år 2020 genomföra lagstadgad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningsföretaget AB har fått i uppdrag att genomföra OVK-besiktningen.
Besiktningen innebär bl a att luftflöden ska kontrolleras i samtliga lägenheter. Gör gärna rent frånluftsventiler och köksfläkten/filter innan besiktningen.
För att kunna genomföra mätningarna och nödvändiga kontroller måste besiktningsman
Jimmy Östling få tillträde till samtliga lägenheter i enlighet med tidplanen nedan.

I alla lägenheter på markplan ska även 2 st radonpuckar läggas ut i sov och vardagsrum. Dessa ska sedan ligga där i 2-3 månader för att sedan samlas in av oss.

Om medlem inte har möjlighet att vara hemma och öppna på planerad och aviserad tid kan nyckel lämnas i nyckeltuben i dörren så att OVK-besiktningen kan ske, eller lämna nycklar (märkta med adress/efternamn) till besiktningsmannen i ett kuvert mellan
kl 07:30-07:40 på besiktningsdagen utanför lägenheten på Rondovägen 386.
Nycklarna lämnas åter i brevlådan efter utförd kontroll.
OBS, om återbesök måste ske på grund av att tillträde till lägenhet ej givits på aviserad och planerad tid kommer tilläggskostnaden för detta att faktureras medlemmen/hyresgästen själv.
Kostnaden som faktureras är 1000 kr inkl moms per lägenhet och återbesök.

Kontroll och mätningar kommer att genomföras mellan kl 08:00-17:00 enligt schema nedan:

Onsdag den 12 februari: Rondovägen 386-440 . Börjar med nr 386 och avslutar med 440.

Torsdag den 13 februari: Rondovägen 442-488 . Börjar med nr 442 och avslutar med 488.

Tidpunkt för viss lägenhet inom angivna tidsintervall går tyvärr ej att förutsäga men antaget riktvärde är ca 10-20 min/lägenhet.

Med Vänliga Hälsningar 2020-01-22

Besiktningsföretaget AB Styrelsen Brf Finalen
Jimmy Östling styrelsen@brffinalen.se
Tele: 070-228 55 77

Ordning och reda

Söndagen den 28:e Januari klockan 16:00 är alla medlemmar välkomna till ett möte för att diskutera ordning och reda i området. Styrelsen tycker det är viktigt att området ser estetiskt bra ut, att alla vet vad som är ok att bygga eller ej och att vi jobbar tillsammans för att föreningens fastigheter mm ska hålla så länge som möjligt.

Alla medlemmar som är intresserade kommer få vara med och tycka till, även om styrelsen i slut ändan tar beslut om vad som kommer att gälla.