Till medlemmar i Brf Finalen

Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 31 Januari. Det innebär att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen skall framställa sin begäran hos styrelsen senast den 31 Januari.

Med vänlig hälsning
/Styrelsen