Grannsamverkan

Vad är syftet med Grannsamverkan?

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom att vi tillsammans ökar uppmärksamheten samt intar kunskap om hur vi kan skydda oss, vad som avskräcker och försvårar för inbrottstjuvarna.
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i området och därmed också trivseln i vårt bostadsområde.

Vill du vara med i Brf-finalens Grannsamverkan?

Du kommer varje månad att få ett mail från kontaktpersonen för Grannsamverkan om vad som har hänt i området, inbrott som skett under månaden samt tips och råd på hur vi kan förebygga det framöver.

Vill du vara med: Kontakta helena@brffinalen.se