Open Infra Fiber status

Status och information rörande fiber nätet.

2021-11-20 Under gångna veckan så har fibernätet varit ganska ostabilt från och till. Om ni upplever att det går långsamt eller dylikt. Slå av strömmen till fiberboxen 1min och koppla tillbaka strömmen så borde det gå bättre. Det finns ingen info om driftstörningar eller pågående arbeten hos operatören. Om ni upplever mer störningar kontakta Openinfra för att felanmäla.

2021-10-15 Drift gick ner ca 14.00. Detta var ingen driftstörning. Åtgärd som behövs för er som tappat internet. Gör fiberboxen strömlös i ca 1min och sedan koppla in ström igen så kommer det igång igen. Detta händer från och till när IP nummer förnyas hos leverantören.

2021-10-04 Akut service på fiber nätet enligt rapport

2021-10-01 Driftstörning 14:52 enligt rapport