Vilseledande reklam ang rengöring av ventilationskanaler

Hej alla medlemmar,
Det har kommit ett utskick i era brevlådor ang rengöring av era ventilationskanaler.
Detta är INGET som styrelsen har begärt utan är endast vilseledande reklam från aktören.
/Styrelsen