OVK Besiktning och radonmätning 12 & 13 februari

Viktigt meddelande avseende genomförande av lagstadgad OVK-besiktning och radonmätning åt Brf Finalen Skogås
Onsdag och torsdag den 12-13 februari 2020.

Brf Finalen måste nu år 2020 genomföra lagstadgad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningsföretaget AB har fått i uppdrag att genomföra OVK-besiktningen.
Besiktningen innebär bl a att luftflöden ska kontrolleras i samtliga lägenheter. Gör gärna rent frånluftsventiler och köksfläkten/filter innan besiktningen.
För att kunna genomföra mätningarna och nödvändiga kontroller måste besiktningsman
Jimmy Östling få tillträde till samtliga lägenheter i enlighet med tidplanen nedan.

I alla lägenheter på markplan ska även 2 st radonpuckar läggas ut i sov och vardagsrum. Dessa ska sedan ligga där i 2-3 månader för att sedan samlas in av oss.

Om medlem inte har möjlighet att vara hemma och öppna på planerad och aviserad tid kan nyckel lämnas i nyckeltuben i dörren så att OVK-besiktningen kan ske, eller lämna nycklar (märkta med adress/efternamn) till besiktningsmannen i ett kuvert mellan
kl 07:30-07:40 på besiktningsdagen utanför lägenheten på Rondovägen 386.
Nycklarna lämnas åter i brevlådan efter utförd kontroll.
OBS, om återbesök måste ske på grund av att tillträde till lägenhet ej givits på aviserad och planerad tid kommer tilläggskostnaden för detta att faktureras medlemmen/hyresgästen själv.
Kostnaden som faktureras är 1000 kr inkl moms per lägenhet och återbesök.

Kontroll och mätningar kommer att genomföras mellan kl 08:00-17:00 enligt schema nedan:

Onsdag den 12 februari: Rondovägen 386-440 . Börjar med nr 386 och avslutar med 440.

Torsdag den 13 februari: Rondovägen 442-488 . Börjar med nr 442 och avslutar med 488.

Tidpunkt för viss lägenhet inom angivna tidsintervall går tyvärr ej att förutsäga men antaget riktvärde är ca 10-20 min/lägenhet.

Med Vänliga Hälsningar 2020-01-22

Besiktningsföretaget AB Styrelsen Brf Finalen
Jimmy Östling styrelsen@brffinalen.se
Tele: 070-228 55 77