Takbyte vecka 15

Hej,

Vecka 15 kommer DM Tak att utföra takbyte på samtliga tak, arbetet kommer att pågå i ca 14 veckor. Information har delats ut i samtligas brevlådor.