Buskage och träd skall trimmas

På det gemensamma styrelsemötet vi hade igår 14/11 med samfälligheten så framkom att vi kommer att behöva klippa ner buskar som är nära gångvägarna.

Max höjd på buskar i hörn är 90cm och dom övriga 110cm höga. Buskage får EJ hänga över den asfalterade ytan på gångvägarna.

Vi kommer i framtiden att försöka ordna detta lite tidigare men vi kommer be Anders vår fastighetsskötare att börja klippa så snart som möjligt längst med gågatan på er baksida. Då snön kan komma när som helst och det är så pass skymd sikt att det är en ökad mängd bilar som åker in på gårdarna ökar olycksrisken när sikten är skymd.

Mvh Styrelsen

Hyreshöjningar 2024

Under budgetmötet som vi hade i 17/10-2023 så beslutades det att vi kommer behöva göra en höjning av avgiften för samtliga medlemmar i föreningen med 5%.

Denna höjning kommer att justeras från och med 1/1 – 2024. Detta kommer ni att se på avierna som kommer ut för nästa kvartal i mitten på December.

När det kommer till hyreshöjning för våra hyresgäster i föreningen så pågår fortfande förhandlingar men vi skall uppdatera våra hyresgäster så fort vi har fått besked.

Mvh Styrelsen

Nya Brandlarm skall installeras

På styrelsemötet den 31/8-23 beslutades det att vi ska påbörja installation av brandlarm i samtliga lägenheter. Installationerna kommer påbörjas redan v37 och skall senast vara klart till Lucia.

Vi kommer skicka ut vår fastighetsskötare för att montera dessa larm. Han kommer att knacka på oss alla för att antingen göra installationen direkt eller boka en tid då detta kan utföras.

Det finns möjlighet att koppla detta larm med wifi nätverket hemma så man kan få larm i sin telefon via en app. Om man har wifi hemma men har svårigheter att konfigurera brandlarmet så kan man få hjälp med det. Skriv ett mail till Styrelsen@brffinalen.se så bokar vi in en tid så hjälper vi till med detta.

Vi gör det enkelt för oss och installerar ett magnetfäste till våra brandlarm med så att det ska vara enkelt att ta ner denna vid tex fel larm eller att man behöver byta batterier som man även kan se i appen.

Ett brandlarm ska hålla i 10år sen är det dags att byta ut brandlarmet igen. Batteri tid på dessa brandlarm är ca 2år.

Mvh Styrelsen

Kallelse till extrastämma 21/6-23 18.00

Idag har vi lämnat ut lappar i brevlådorna. Om någon ej har fått denna så ber vi om ursäkt.

Men extrastämman är endast för att rösta på dom nya stadgarna som har förtydligats och förändrats pga nya lagar.

Det bifölls vid årstämman och vi behöver rösta ja ännu en gång för att få igenom stadgarna.

Alla är välkomna att delta i lokalen på rondovägen 336 kl 18.00 den 21/6-23

Mvh Styrelsen

Vårstädning 2023

Dags för Vårstädningen. Samfälligheten Rondovägen har nu meddelat att Vårstädningen kommer ske lördagen den 6/5-23 kl 10.00 så boka er på att träffa lite grannar i området och göra en gemensam insatts inför sommaren att göra det fint i området.

Vi vill gärna att flera deltar och drar sitt strå till soppberget. Det kommer finnas 2 kontainerar en för sly och en för övrigt skräp så har ni något stort ni vill bli av med hemma så kommer det finnas en stor kontainer för övriga sopor.

Det kommer bjudas på fika och korvgrillning någonstans på området troligen ute vid vändplanen där konteinrarna kommer att stå.

Mvh Styrelsen
BRF Finalen

Inför Årsmötet 2023

Hej

Så var det dags igen Årsmöte 2023 är nu inbokat den Tisdag den 14/3-2023.

Om det finns någon som vill ha in motioner innan den 31/1-2023 för att det skall behandlas.

Även motioner som skall vidare till Rondovägens Samfällighet måste inkomma till oss innan detta datum då Ordförande i föreningen måste lämna över dessa senast den 31/1-2023

Ni kan lämna Motioner i brevlådan på Rondovägen 430 senast den 31/1- 2023 så tar vi hand om dessa. Dom kan endast lämnas in skriftligt då dessa skickas vidare till MBF.

Motioner

För att en motion ska behandlas på stämman behöver motionen inkomma till styrelsen i enlighet med den tidsfrist som anges i föreningens stadgar. Inkomna motioner inom tidsfristen ska finnas med i kallelse och dagordning. Styrelsen har även möjlighet att yttra sig om motionen samt yrka bifall eller avslag. Samtliga motioner skickas in till MBF i god tid innan kallelsen ska skickas ut.

Varning för ras!!!

Vi har försökt att få hjälp med röjning av snö på våra tak. Men det finns ingen som inte behöver hjälp med detta just nu.

Vi vill dock att alla ska ta det försiktigt och titta uppåt innan ni går ut. Det är väldigt tung snö som går över snö vallarna på taket. Och det rasar från och till.

Mvh Styrelsen

Mingla med grannarna på fredag den 2/9

Hej vi i styrelsen vill gärna bjuda in samtliga inom samfälligheten till en mingel kväll. Då det varit många inflyttningar och utflyttningar i vårt område dom sista åren så kanske folk vill mingla och prata runt med grannarna i området.

Vi kommer att tända grillen ute på fotbollsplannen kl 18.00 ta med er egen förtäring. Om det blir dåligt väder så har vi även bokat lokalen om vi behöver vistas inomhus.

Hoppas vi ses

/Styrelsen

ÅRSMÖTE 2022

Årets Årsmöte hålls i samfällighetens lokaler den 22/3 – 2022 18.00

Vi kommer att ha MBF representant som går igenom budget med på link.

Vi ser gärna att dom som vill komma använder munskydd och försöker sprida ut sig i bästa möjliga mån pga Corona. Vi ska försöka att hålla mötet kort. Då den andra samfälligheten kommer ha mötet efter oss.