Buskage och träd skall trimmas

På det gemensamma styrelsemötet vi hade igår 14/11 med samfälligheten så framkom att vi kommer att behöva klippa ner buskar som är nära gångvägarna.

Max höjd på buskar i hörn är 90cm och dom övriga 110cm höga. Buskage får EJ hänga över den asfalterade ytan på gångvägarna.

Vi kommer i framtiden att försöka ordna detta lite tidigare men vi kommer be Anders vår fastighetsskötare att börja klippa så snart som möjligt längst med gågatan på er baksida. Då snön kan komma när som helst och det är så pass skymd sikt att det är en ökad mängd bilar som åker in på gårdarna ökar olycksrisken när sikten är skymd.

Mvh Styrelsen