Månadsmöte Brf Finalen

Som vi sa på årsmötet så skulle Styrelsen vilja bjuda in alla som vill att närvara på nästa månadsmöte. Kommer även gå ut med info blad med datum.

Vi kommer avsätta lite tid till frågor eller om det är något ni vill att vi ska ta upp i styrelsen. Vi kommer bjuda på kaffe och fika till mötet.

Torsdag 2/5 kl 18.30 kommer vi att hålla månadsmötet. Alla medlemmar är välkomna att vara med !

/Styrelsen