Beslut om oförändrad avgift 2022

Som styrelsen har förmedlat tidigare i år så kommer vi ej att höja avgiften 2022. Vi lämnar den på samma nivå som tidigare även om vi har haft stora renoverings projekt i år och att vi även har tagit bort internet från att ingå i avgiften vilket vi hade innan.

Inbrott

Igår var det inbrott i ett av radhusen bakom vår förening(Rondovägens samfällighet).

Håll ögonen öppna!

Vinterbrev Brf Finalen 2014

Vinterbrev

Nu är inte mycket kvar av 2014 och julen är snart här. Innan vi går på julledighet vill styrelsen passa på att berätta om vad som hänt under året och vad som planeras under nästa år.

 • Brf Finalen har tillsammans med Rondovägens samfällighet fått en egen postlåda. Postlådan sitter vid anslagstavlan i närheten av tvättstugan och har postadress: Rondovägen 336, 142 41 Skogås.
 • Föreningen har från 2014-04-01 bytt fastighetsskötare från AMW till Securitas.
 • Som tidigare informerats så har Telia Sonera fått bygglov för 4G-masten på en granntomt till vår. Styrelsen för Brf Finalen samt Rondovägens samfällighet överklagade bygglovet till Länsstyrelsen men fick avslag. Därefter överklagades ärendet till Mark- och miljödomstolen, tyvärr fick vi avslag även där och bygglovet har nu vunnit laga kraft. Styrelsen har lagt mycket tid och kraft på detta ärende de senaste åren varför det känns väldigt tråkigt att vi inte lyckades med vår överklagan.
 • I våras gjordes en fuktbesiktning av samtliga badrum i föreningen och under hösten har protokollen från besiktningen samt information om vad som krävs av alla bostadsrättsinnehavare, delats ut.
 • Under året har en underhållsplan tagits fram i samarbete med en byggkonsult. Underhållsplanen bygger på besiktningar av våra hus. För hyresrätterna gjordes även en invändig besiktning. I underhållsplanen listas alla underhåll som behöver utföras de kommande 30 åren och denna ligger till grund för beräkningen av avgiften/hyran.
 • Den 9 juni inrättades Drevvikens naturreservat i skogen bakom våra hus vilket borde öka attraktionskraften för området. Tänk dock på de regler som gäller för naturreservat när ni vistas i skogen.
 • Dessutom har sju förråd totalrenoverats under sommaren. Syftet med renoveringen är att åtgärda de förråd som läcker in vatten eller har fukt- eller mögelskador. I och med att vi bygger om förråden från grunden räknar vi med att de ska hålla i 50 år och att endast mindre målningsunderhåll krävs.
 • En första version av ett förtydligande av våra stadgar har tagits fram. Syftet med förtydligandet är att det ska vara lättare att som bostadsrättsinnehavare veta vad som gäller i vissa avseenden som t ex renoveringar.
 • Under hösten har samtliga lägenheter stamspolats i samarbete med Rondovägens samfällighet. Glöm inte att rengöra vattenlås under diskbänk, handfat och i golvbrunn med jämna mellanrum för bästa effekt.
 • Styrelsen har upprättat rutiner för systematiskt brandskydd.
 • Tre hyresgäster har visat intresse för att köpa sin lägenhet varav en har genomfört köpet.
 • Ett välkomstbrev har tagits fram och delas löpande ut till alla nyinflyttade inom föreningen.

Arbetet tar dock inte slut bara för att året gör det. Följande projekt är planerade under 2015:

 • Renovering av samtliga fläktar på vinden. Fläktarna är gamla, de flesta från byggtiden, och har inte längre någon bra funktion. I och med bytet kommer grundventilationen och forceringsflödet att bli bättre.
 • Rondovägens samfällighet har sagt upp avtalet med ComHem from 2015-06-30. Förhandlingar pågår för tillfället med olika leverantörer för internet, telefoni och tv så ha det i åtanke om ni ingår nya avtal.

I övrigt vill vi informera om följande:

 • I och med att styrelsen tagit fram en underhållsplan för våra fastigheter har det uppdagats att vår avsättning för underhåll har varit allt för låg. I dagsläget kostar underhållet mycket mer än vi sätter av och föreningen har framöver en stor kostnad i eftersatt underhåll. På grund av detta, samt att Rondovägens samfällighet har höjt vår avgift till dem, har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostadsrätter med 15 % from 2015-02-01. Efter denna höjning har vi enligt MBF fortfarande en lägre avgift än normalt (jämfört med andra föreningar) så denna höjning är troligtvis inte tillräcklig utan mer höjningar kan komma att krävas framöver. Nya avier för februari och mars kommer att skickas ut i god tid innan februariavgiften ska betalas.
 • Hyran för hyresrätter förhandlas fortfarande med Hyresgästföreningen. Styrelsen återkommer med mer information så snart förhandlingarna är klara.
 • Glöm inte att eventuella motioner skriftligen ska vara styrelsen tillhanda senast 2015-01-31. Motionerna lämnas i brevlådan vid anslagstavlan (Rondovägen 336). Observera att anonyma motioner inte behandlas.

Så här i juletider vill vi även påminna om vikten av fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Den boende ansvarar själv för att brandvarnare fungerar oavsett om bostaden är en hyresrätt eller en bostadsrätt.

Till sist vill vi önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

MVH

Styrelsen brf Finalen 2014-12-20

 

Information angående 4G-Mast

Brf Finalen har tagit hjälp av en jurist att skriva yttrande till bygglovsansökan för 4G-masten som kommunen vill bygga vid fotbollsplanen. Vårt första yttrande angående masten resulterade i ny placering av masten enligt ny kungörelse från kommun. Nu har vi med hjälp av vår jurist lämnat in ett andra yttrande där vi förordar att bygglov inte ska ges enligt senaste kungörelsen.

Sommarbrev Brf Finalen 2013

Hej alla medlemmar!

Nu har sommaren äntligen kommit.
Vi i styrelsen vill öka kommunikationen med medlemmarna, vi kommer att dela ut ett informationsbrev två ggr/år tätare om behov finns.

 • Nu har fönsterrenoveringen startat, Windoor aviserar när fönsterrenoveringen kommer att ske i de olika husen/lägenheterna. Det är viktigt att de kommer åt alla lägenheter annars blir det mycket dyrare för oss alla.
 • De lägenheter som inte kunde sotas vid förra tillfället kommer att sotas i sommar. Sotaren aviserar till berörda innan sotning.
 • Styrelsen har beslutat att rusta upp ventilationen i en testlägenhet för att få en bild av hur stor kostnaden samt förbättringen blir. Efter en utvärdering kommer genomgång och renovering av fläktarna att föras in i underhållsplanen.
 • Vissa träd kommer att fällas och vissa träd kommer att beskäras. Detta kommer att ske runt midsommar.
 • Minst ett förråd åtgärdas i år. Samtliga förråd kommer att besiktas av styrelsen innan.
 • Rensning av avloppen fram till stammen är den boendes ansvar. Rensning av stammen är föreningens ansvar.
 • Ett stort tack till alla som hjälpte till på städdagen! Vi hoppas att fler har möjlighet att delta på städdagen nästa år. Är man inte hemma kan man alltid höra med styrelsen vad man kan göra i förväg.
 • Hundar ska hållas kopplade på Brf Finalens område.
 • Det är viktigt för allas trivsel att alla håller snyggt och rent på sina uteplatser och altaner.
 • För att spara på miljön kommer styrelsen inte dela ut protokoll från årsstämman utan de fås på begäran.
 • Anonyma lappar med frågor/klagomål till styrelsen behandlas inte. Kontakta oss istället så kan vi lättare svara på era frågor.
 • Om ni ska renovera kök eller badrum ska ni kontakta styrelsen först så att ni är säkra på att ni inte gör någon åverkan på huset ni inte har rätt att göra.
 • Om ni ska bygga om/till utanför er bostad ska ni kontrollera att om/tillbyggnaden inte strider mot detaljplanen först. Vissa vägar måste ha en viss fri bredd för att räddningsfordon ska komma fram.
 • Igengjutning av hål för montageöglor i golvet till balkongerna anses inte förlänga balkongernas eller förrådens livslängd. Boende som ändå vill åtgärda dessa hål får själva gjuta igen hålen och stå för kostnaden.
 • Vi har ett lugnt och fridfullt område och vill gärna att så förblir. Om ni skulle bli störda av en granne är det bästa att prata direkt med personen. Om det inte är aktuellt kan ni ringa Störningsjouren som vi har avtal med. Larmcentralen är öppen:

söndag-torsdag kl. 20:00 – 03:00, fredag-lördag kl. 20:00-04:00.

Tel. larmcentralen 08-56821400.

Styrelsen önskar alla en bra sommar