Renovering

Vid större renovering måste en ansökan göras till styrelsen. Ansökan måste godkännas innan renoveringen kan börja.