Årsstämma 2013

Vi har beslutat att ha föreningens årsstämma tisdagen den 19 Mars, kl18:00.

Kallelse och årsredovisning delas ut i enlighet med våra stadgar.

Dock skall eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast den sista januari. Anonyma motioner behandlas ej.