Information angående 4G-Mast

Brf Finalen har tagit hjälp av en jurist att skriva yttrande till bygglovsansökan för 4G-masten som kommunen vill bygga vid fotbollsplanen. Vårt första yttrande angående masten resulterade i ny placering av masten enligt ny kungörelse från kommun. Nu har vi med hjälp av vår jurist lämnat in ett andra yttrande där vi förordar att bygglov inte ska ges enligt senaste kungörelsen.