Nyhetsbrev Juni 2016

STYRELSEN

Ordförande                           Nina Andrae
Vice värd                              Mattias Westlund
Styrelseledamot                   Ted Af Rolén
Styrelseledamot                    Jimmy Lahnalakso
Styrelseledamot                    Thomas Åhlén
Styrelsesuppleant                 Sandra Sköld

GENOMGÅNG AV RADIATORER

Då ett antal medlemmar har klagat över kalla element, tar styrelsen in offert på hur man kan se över radiatorerna i lägenheterna. Detta kommer att ske sommartid, då elementen behöver stängas av under en viss tid. Mer information om detta kommer när tillfället närmar sig.

RENOVERING

Vid väsentlig förändring av lägenhet, såsom badrumsrenovering, behöver en ansökan göras skriftligen per epost eller vanlig post till styrelsen. Renoveringen kan påbörjas när styrelsen godkänt ansökan. Renovering skall alltid utföras fackmannamässigt.

TRIVSEL REGLER

Styrelsen har upprättat ett antal trivselregler för att bostadsområdet ska hållas i ordning samt för att alla boende ska trivas. Se bifogat blad.

KONTAKT

Mattias Westlund är vald till vice värd och är första kontakt för medlemmar och hyresgäster när det gäller felanmälan eller synpunkter. Kontaktas via epost (styrelsen@brffinalen.se) eller brev i brevlådan bredvid samfällighetslokalen/tvättstugan(nr 336 på lådan).

För frågor om fakturor, kontakta MBF: Telefon: 021-40 33 00           Epost: info@mbf.se

 

GLAD SOMMAR önskar styrelsen!