NYHETSBREV November 2016

AVGIFTSHÖJNING

Styrelsen har beslutat att höja avgiften inför 2017, för att kunna möta de kostnader som föreningen har. Avgiften för medlemmar kommer att höjas med 2%.

 

GENOMGÅNG AV RADIATORER

Genomgången som planerades av elementen har inte genomförts. Anledningen är att vi fick in två offerter där priset varierade väldigt mycket. Ingen i styrelsen har någon särskild kunskap om detta och därför valde vi att avvakta för att inte riskera att ha och göra med några oseriösa företag. Om någon i föreningen är kunnig på detta område är ni välkomna att kontakta styrelsen.

 

HEMSIDAN

På hemsidan läggs information ut mer löpande och du hittar den här: www.brffinalen.se

 

INTRESSERAD AV ATT VARA MED I STYRELSEN?

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande år, går det bra att maila styrelsen@brffinalen.se, så kan vi förmedla kontakten till valberedningen.

Vi behöver fler aktiva och kompetenta personer till styrelsen för att förbättra vårt boende.

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

laaaaaaaaaaaaaaaaaa