Parkering och lekplats

Samfällighetsföreningen planerar att riva det lilla garaget för att kunna göra fler parkeringsplatser. Arbetet beräknas vara klart senast våren/försommar 2017.

Lekplatserna ska också göras om. Gungorna ska renoveras under hösten 2016 och den stora lekplatsen ska renoveras under 2017 eller senast 2018.

Bildresultat för gunga lekplats tecknad