Extrastämma 9 oktober kl 18:30

Den 9:e oktober kl 18:30 har föreningen extrastämma för medlemmarna. Ärendet som ska behandlas är uppdatering av stadgar. Stadgarna behöver uppdateras för att följa lagstiftningen som föreningen lyder under.

Kallelse kommer att delas ut ikväll.

Anmälan till mötet skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 4:e oktober.

Välkomna!

Bildresultat för möte

Ny styrelse

Här är den nya styrelsen för 2017:

Ordförande: Nina Andrae
Vice värd: Mattias Westlund
Ledamot: Ted Af Rolén
Ledamot: Jimmy Lahnalaakso
Ledamot: Bengt-Erik Andersson
Suppleant: Hille Wickberg

Kontakt med styrelsen sker via epost styrelsen@brffinalen.se eller per post till BRF Finalen, Rondovägen 336, Skogås.

Bildresultat för styrelse

NYHETSBREV November 2016

AVGIFTSHÖJNING

Styrelsen har beslutat att höja avgiften inför 2017, för att kunna möta de kostnader som föreningen har. Avgiften för medlemmar kommer att höjas med 2%.

 

GENOMGÅNG AV RADIATORER

Genomgången som planerades av elementen har inte genomförts. Anledningen är att vi fick in två offerter där priset varierade väldigt mycket. Ingen i styrelsen har någon särskild kunskap om detta och därför valde vi att avvakta för att inte riskera att ha och göra med några oseriösa företag. Om någon i föreningen är kunnig på detta område är ni välkomna att kontakta styrelsen.

 

HEMSIDAN

På hemsidan läggs information ut mer löpande och du hittar den här: www.brffinalen.se

 

INTRESSERAD AV ATT VARA MED I STYRELSEN?

Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kommande år, går det bra att maila styrelsen@brffinalen.se, så kan vi förmedla kontakten till valberedningen.

Vi behöver fler aktiva och kompetenta personer till styrelsen för att förbättra vårt boende.

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

laaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trivsel riktlinjer

TRIVSEL RIKTLINJER

 

  • Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.
  • Hundar och katter ska hållas under sådan uppsikt så att de inte stör eller förstör för dina grannar.
  • Respektera grannarna och spela inte hög musik eller andra störande ljud efter klockan 21.00 på vardagkvällarna och efter 23.00 på helgerna. Gäller även barn som leker i parken.
  • Respektera varandra när du vill renovera och borra inte på andra tiden än mellan 08.00 och 20.00 på vardagarna och 09.00 till 20.00 på helgerna. Gäller även barn som leker i parken.
  • Bilar får ej parkeras på gångvägarna mellan husen, mer än kortare stunder för avlastning. Gäller boende, gäster och hantverkare.
  • De boende är skyldiga att hålla god ordning samt vårda lägenhet och uteplats.
  • Uteplatsen får ej användas som förråd.
  • Vid förändring av lägenhet skall ansökan göras till skriftligen till styrelsen.

 

Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet.

Nyhetsbrev Juni 2016

STYRELSEN

Ordförande                           Nina Andrae
Vice värd                              Mattias Westlund
Styrelseledamot                   Ted Af Rolén
Styrelseledamot                    Jimmy Lahnalakso
Styrelseledamot                    Thomas Åhlén
Styrelsesuppleant                 Sandra Sköld

GENOMGÅNG AV RADIATORER

Då ett antal medlemmar har klagat över kalla element, tar styrelsen in offert på hur man kan se över radiatorerna i lägenheterna. Detta kommer att ske sommartid, då elementen behöver stängas av under en viss tid. Mer information om detta kommer när tillfället närmar sig.

RENOVERING

Vid väsentlig förändring av lägenhet, såsom badrumsrenovering, behöver en ansökan göras skriftligen per epost eller vanlig post till styrelsen. Renoveringen kan påbörjas när styrelsen godkänt ansökan. Renovering skall alltid utföras fackmannamässigt.

TRIVSEL REGLER

Styrelsen har upprättat ett antal trivselregler för att bostadsområdet ska hållas i ordning samt för att alla boende ska trivas. Se bifogat blad.

KONTAKT

Mattias Westlund är vald till vice värd och är första kontakt för medlemmar och hyresgäster när det gäller felanmälan eller synpunkter. Kontaktas via epost (styrelsen@brffinalen.se) eller brev i brevlådan bredvid samfällighetslokalen/tvättstugan(nr 336 på lådan).

För frågor om fakturor, kontakta MBF: Telefon: 021-40 33 00           Epost: info@mbf.se

 

GLAD SOMMAR önskar styrelsen!