Trivsel riktlinjer

TRIVSEL RIKTLINJER

 

  • Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.
  • Hundar och katter ska hållas under sådan uppsikt så att de inte stör eller förstör för dina grannar.
  • Respektera grannarna och spela inte hög musik eller andra störande ljud efter klockan 21.00 på vardagkvällarna och efter 23.00 på helgerna. Gäller även barn som leker i parken.
  • Respektera varandra när du vill renovera och borra inte på andra tiden än mellan 08.00 och 20.00 på vardagarna och 09.00 till 20.00 på helgerna. Gäller även barn som leker i parken.
  • Bilar får ej parkeras på gångvägarna mellan husen, mer än kortare stunder för avlastning. Gäller boende, gäster och hantverkare.
  • De boende är skyldiga att hålla god ordning samt vårda lägenhet och uteplats.
  • Uteplatsen får ej användas som förråd.
  • Vid förändring av lägenhet skall ansökan göras till skriftligen till styrelsen.

 

Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet.

Nyhetsbrev Juni 2016

STYRELSEN

Ordförande                           Nina Andrae
Vice värd                              Mattias Westlund
Styrelseledamot                   Ted Af Rolén
Styrelseledamot                    Jimmy Lahnalakso
Styrelseledamot                    Thomas Åhlén
Styrelsesuppleant                 Sandra Sköld

GENOMGÅNG AV RADIATORER

Då ett antal medlemmar har klagat över kalla element, tar styrelsen in offert på hur man kan se över radiatorerna i lägenheterna. Detta kommer att ske sommartid, då elementen behöver stängas av under en viss tid. Mer information om detta kommer när tillfället närmar sig.

RENOVERING

Vid väsentlig förändring av lägenhet, såsom badrumsrenovering, behöver en ansökan göras skriftligen per epost eller vanlig post till styrelsen. Renoveringen kan påbörjas när styrelsen godkänt ansökan. Renovering skall alltid utföras fackmannamässigt.

TRIVSEL REGLER

Styrelsen har upprättat ett antal trivselregler för att bostadsområdet ska hållas i ordning samt för att alla boende ska trivas. Se bifogat blad.

KONTAKT

Mattias Westlund är vald till vice värd och är första kontakt för medlemmar och hyresgäster när det gäller felanmälan eller synpunkter. Kontaktas via epost (styrelsen@brffinalen.se) eller brev i brevlådan bredvid samfällighetslokalen/tvättstugan(nr 336 på lådan).

För frågor om fakturor, kontakta MBF: Telefon: 021-40 33 00           Epost: info@mbf.se

 

GLAD SOMMAR önskar styrelsen!