Frågor kring ert boende

Länk

Om ni har allmänna frågor kring ert boende eller har synpunkter så vänd er i första hand till Mats Wallberg men det går såklart alldeles utmärkt att kontakta någon annan i styrelsen. Kontaktuppgifter till medlemmar i styrelsen syns när du klickar på ”Styrelsen” under rubriken ”Om BRF Finalen” ovan eller klicka på länken nedan.

//Mvh styrelsen

Årsstämma 2013

Vi har beslutat att ha föreningens årsstämma tisdagen den 19 Mars, kl18:00.

Kallelse och årsredovisning delas ut i enlighet med våra stadgar.

Dock skall eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast den sista januari. Anonyma motioner behandlas ej.